เมตตา Body

Share

หากคุณมีเงินอยู่ 10,000 
คุณอาจแบ่งให้คนอื่นได้ 1,000 บาท

หากคุณมีเงิน 1,000 
คุณอาจแบ่งให้คนอื่นได้ 100 บาท

หากคุณมีเงิน 100 
คุณอาจให้ได้ 10 บาท

หากในวันที่ไม่มีเงินเลย
คุณอาจช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยกำลังแรง

วันที่ไม่มีแรงหรือแม้แต่ลมหายใจ​
ร่างกายของเราก็ยังสามารถ​ส่งต่อให้คนอื่นได้

” การให้ “
ไม่จำเป็นจะต้องรอให้ตัวเองมีพร้อม
ไม่ต้องรอให้มีเงินมากมาย
ไม่ต้องรอให้เกิดความเดือดร้อน
ถึงจะเข้าไปช่วยเหลือ

หากคำว่าเสียสละสิ่งที่ว่า
ยังยากกับคุณเกินไป
การให้ที่ง่ายที่สุด คือมอบกำลังใจ​ให้แก่กัน

เพียงหนึ่งความปราถนาดี
ก็ทำให้โลกใบนี้…น่าอยู่ขึ้นไปอีกหลายร้อยเปอร์เซ็นต์

ปอด

การที่ตื่นขึ้นมาแล้วยังมีลมหายใจ
นั่นแปลว่าเรายังสามารถทำความดีต่อไปได้

สถิติล่าสุด : จำนวนผู้รอรับบริจาคอวัยวะ 5,780 คน
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

ดวงตา

ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ
จะดีแค่ไหนถ้าทุกคนได้มองเห็นด้วยสายตาของตัวเอง

สถิติล่าสุด : จำนวนผู้รอรับบริจาคดวงตา 14,179 คน
ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

เลือด

ให้เลือดได้บุญ ให้ใจคุณด้วยได้ไหม

สถิติความต้องโลหิต 
หมู่ A : 12,600 ยูนิต/เดือน

หมู่ B : 18,900 ยูนิต/เดือน
หมู่ O : 25,200 ยูนิต/เดือน
หมู่ AB : 6,300 ยูนิต/เดือน
ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย