กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยYouth Volunteer Day

Share

Youth Volunteer Day กิจกรรมจิตอาสาชิค ๆ ในมหาวิทยาลัย หลากหลายงานจิตอาสา ที่มากระตุ้นการให้และเสียสละ ของวัยรุ่นในมหาวิทยาลัย ทำจิตอาสาแบบอินเทรนด์วัยรุ่นแนวใหม่ ใส่ใจสังคมและยังไง