รางวัลพระราชทานกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556

Share

Youth for Next Step ได้รับพระราชทานรางวัล “กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2556” จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเป็นประธานเปิดงานและประทานโล่เกียรติยศแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนประจำปี 2556 ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2556 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพ (ไทย-ญี่ปุ่น) ตลอดระยะเวลา 8 ปี (2548-2556) Youth for Next Step ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนจิตอาสาอย่างตลอดต่อเนื่อง และขยายการดำเนินงานไปในภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ทำให้