“วันเยาวชนแห่งชาติ” รู้ไว้ ไม่ out…

Share

สวัสดีครับเยาวชน

วันเยาวชน

นี่คือเครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งหลายคนอาจไม่รู้ว่ามีเครื่องหมายนี้บนโลกด้วย…

ความเป็นมาของเครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติ

????? ในปี พ.ศ.2517 สำนักเยาวชนแห่งชาติ ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารและประสานงานเยาวชนแห่งชาติว่า เพื่อประสิทธิภาพและความมั่นคงในการดำเนินงานเยาวชนแห่งชาติ สมควรที่ขอรับพระราชทาน??เครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติ??

เพื่อเป็นสัญลักษณ์ผูกพันพลังน้ำใจ และเป็นเครื่องยึดมั่นสักการบูชาร่วมกันของบรรดาเยาวชน กลุ่มเยาวชน และหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับเยาวชน จึงได้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อนำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ซึ่งสำนักพระราชเลขาธิการได้นำความกาบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระ บาท แล้ไม่ทรงขัดข้อง จึงมีพระบรมราชานุญาตให้นำพระมหาพิชัยมงกุฎประดับบนส่วนยอดเครื่องหมายเยาวชน แห่งชาติ

ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมดีๆแบบนี้กรอกอีเมลโลด :?เข้าไปกดลิงค์ยืนยันที่อีเมล์ด้วยนะครับ จึงจะเสร็จสมบูรณ์
เมื่อรู้จักเครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติกันแล้วเรามาดูประวัติวันเยาวชนแห่งชาติกันบ้างครับ…

ประวัติความเป็นมาความสำคัญของวันเยาวชนแห่งชาติ

???????วันเยาวชนแห่งชาติได้เริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528 หลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล?

ดังนั้น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396?พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2468?และพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ ได้ขึ้นครองราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์

?วันเยาวชน
ลองทายกันดูครับ เดี๋ยวมีเฉลยให้ตอนท้าย ^__^

?????นับแต่ปี พ.ศ. 2528 เยาวชนของชาติ ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่อง

???? นอกจากนี้ยังได้มีการส่งเสริมให้เยาวชนที่กระจายกันทั่วประเทศ ได้ตระหนักว่า เยาวชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาชาติให้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง

โดยเริ่มจากการพัฒนาตนเอง

ให้เป็นผู้มีค่านิยมที่ถูกต้อง ภูมิใจและหวงแหนและอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รู้จักการอดออมและประหยัด รวมทั้งการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

“เยาวชน คืออนาคตของโลก สันติภาพโลกจะเกิดขึ้นได้อย่างไร หากเยาวชนเติบโตขึ้นมาสร้างปัญหาให้โลกเสียเอง” …

เรา?Youth for Next Step ได้ยึดหลักการขององค์การสหประชาชาติมาใช้ในการพัฒนาเยาวชนตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ที่เน้นการเริ่มพัฒนาจากตนเองสู่สังคมครับ… เพราะเราเชื่อว่าพลังของเยาวชนยิ่งใหญ่… เราจึงให้ความสำคัญกับวันเยาวชน โดยจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติมาทั้งสิ้นจนถึงปัจจุบัน 6 ครั้งแล้ว…

และนี่คือวันเยาวชนแห่งชาติ ครั้งล่าสุด… กับ “Youth Day โชว์ของ : มหกรรมนำเสนอความดี ครั้งที่ 6

วันเยาวชน

สุดท้ายนี้มีเพลงมาร์ชเยาวชนเพราะๆมาฝากกันด้วยนะ…

แล้วเพื่อนๆล่ะ เชื่อในพลังของเยาวชนไหม? ร่วมพูดคุยกับพวกเราทางด้านล่างได้เลยนะ 😀

ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมดีๆแบบนี้กรอกอีเมลโลด :?เข้าไปกดลิงค์ยืนยันที่อีเมล์ด้วยนะครับ จึงจะเสร็จสมบูรณ์

ปิดท้ายด้วยเฉลยยยย… (ใครยังเป็นเยาวชนอยู่บ้าง comment ด้านล่างให้เรารู้กันหน่อยยย :P)

เยาวชน

?ขอขอบคุณข้อมูลจาก

?1. ธนากิต.?วันสำคัญของไทย. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก,2541.
2. วรนุช อุษณกร.?ประวัติวันสำคัญที่ควรรู้จัก. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์,2528.

Comments

comments