วิสัยทัศน์

Share

Youth for Next Step เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาผู้นำเยาวชนจิตอาสาของโลก