ประกาศรายชื่อ Project YOUTHopia : เยาวชนสร้างสังคมอุดมคติ ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อสนับสนุนเงินรางวัล

เยาวชนสร้างสังคมในอุดมคติ
Share

YOUTH for Next Step ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุง ซีซั่น 3”  ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ YOUTHopia ของเครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ YOUTH for Next Step

ในโครงการนี้ได้มีเหล่าเยาวชนสนใจส่งโครงการเข้ามาจำนวนมาก สำหรับโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนเงินรางวัล โครงการละ 2,000 บาท มีโครงการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ส่งเข้าร่วมและผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 50 โครงการ ได้แก่

 

กรุงเทพมหานคร

 – โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ : Youthopia ไอเดียลดโรคร้อน

 – โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต : Youthopia ไอเดียลดโรคร้อน

 – โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์  : Youthopia ไอเดียลดโรคร้อน

 – โรงเรียน บางปะกอกวิทยาคม : มีอะไรจะบอกครูไหม

 – โรงเรียนวัดนวลนรดิส : Youth Environment เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

 – โรงเรียนศึกษานารี : Youth Environment เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

 – โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม : ช้อนรักพิทักษ์ใจ ถุงผ้าสดใส หัวใจสีรุ้ง

 – โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา : ช้อนรักพิทักษ์ใจ ถุงผ้าสดใส หัวใจสีรุ้ง

 – โรงเรียนวัดสุทธิวราราม : ช้อนรักพิทักษ์ใจ ถุงผ้าสดใส หัวใจสีรุ้ง

 – โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน : ช้อนรักพิทักษ์ใจ ถุงผ้าสดใส หัวใจสีรุ้ง

 – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง : ปันนำ้ใจ ให้น้องผู้พิการ

 – โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)๒ : ปันนำ้ใจ ให้น้องผู้พิการ

 – โรงเรียนประชานิเวศน์ : หนังสือเพื่อผู้พิการทางสายตา

 – โรงเรียน รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน : สายรหัส วิทย์-คณิต 03

 – โรงเรียน นาหลวง กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนสะอาด ได้ด้วยสองมือเรา

จังหวัดราชบุรี

 – โรงเรียน เบญจมราชูทิศ ราชบุรี : ส่งขวด ไปอวดเพื่อน

จังหวัดนครปฐม

 – โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร : ReDSU

จังหวัดเพชรบุรี

 – โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี : ตะแกรงนี้เพื่อเธอ

จังหวัดปทุมธานี

 – โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี : โลกสวยด้วยมือเรา

 – โรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัด ปทุมธานี : ขนมดีของคนดี

 – โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม ปทุมธานี : เหนื่อยนักนักก็พักบ้าง

จังหวัดลพบุรี

 – โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี : Fanpage Sangpuen

 – โรงเรียนวินิตในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี : ช่วยหน่อยนะน้อง

 – โรงเรียนพระนารายณ์ ลพบุรี : BIG CLEANING

 – โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ลพบุรี : ขยะอาสา

 – โรงเรียน บ้านหมี่วิทยา : ไม่เอาถุงครับ

 – โรงเรียน บ้านหมี่วิทยา : ตลาดนี้เพื่อเรา

 – โรงเรียน ปิยะบุตร์ : ถุงพลาส สติ

 – โรงเรียน ปิยะบุตร์ : วิมานหอม

 – โรงเรียน บ้านชีวิทยา : สานตะกร้าช่วยโลก

จังหวัดสระบุรี

 – โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม : ถุงผ้ามหัศจรรย์ตั๊นลันลาา

 – โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” สระบุรี : ปลูกต้นไม้หน้าฝน

 – โรงเรียนแก่งคอย สระบุรี : เพชรพลอย

จังหวัดอยุธยา

 – โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย : Clear Before Sports Day

 – โรงเรียนจอมสุรางค์ฯ : Clear Before Sports Day

 – โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ : ทิ้งขยะลงถัง เพื่อปลูกฝังจิตสานึก

จังหวัดนครนายก

 – โรงเรียน นครนายกวิทยาคม : YS project

จังหวัดปราจีนบุรี

 – โรงเรียน กบินทร์วิทยา : KW IDOL TAKECARE WORLD

 – โรงเรียน มารีวิทยากบินทร์บุรี : M.V.K IDOL TAKECARE WORLD

 – โรงเรียน ปราจีนกัลยาณี : PKN IDOL TAKECARE WORLD

จังหวัดฉะเชิงเทรา

 – โรงเรียน ดัดดรุณี : โรงเรียนสวยด้วยมือเรา

 – โรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฏิ์ : โรงเรียนสะอาดด้วยมือเรา

 – โรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 : Waste Reduction Ideas.

 – โรงเรียน เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา : โรงเรียนสวยด้วยมือเรา

จังหวัดชลบุรี

 – โรงเรียน สาธิต ”พิบูลบาเพ็ญ” ม.บูรพา : Instruction Future

 – โรงเรียน ชลกันยานุกูล : Instruction Future

จังหวัดระยอง

 – โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง : ร่วมสานสัมพันธ์ไมตรีน้องพี่

 – โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง : พี่สอนน้อง

จังหวัดจันทบุรี

 – โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ : S.M. Youth Next Gen

 – โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ : ค่ายอาสา จากพี่ถึงน้อง

สุดยอดค่ายผู้นำสำหรับวัยรุ่นประจำปี พ.ศ.2559 เปิดรับสมัครแล้ว

ค่าย ม.ปลาย
Share

ค่าย ม.ปลาย สุดมันส์ ค่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบ “เก่ง ดี มีจิตอาสา” YOUTH Camp for Next Step 2016!!!

Read more

ถึงเยาวชน… จากพระจันทร์

Share

 

มหกรรมรวมพลเยาวชนทำดี

YOUTH Day PAUSE by YOUTH for Next Step

ผ่านมาก็จะ 7 ครั้งแล้ว
มีผู้คนมากมายผ่านเข้ามาเจอกิจกรรมนี้
บางคน “ผ่านมา ก็ผ่านไป”
บางคน “ผ่านมา เพื่อสืบต่อ”

กลิ่นอายที่เกิดจากการทำYouth Day
แม้มันจะมีอะไรคล้ายๆกันในแต่ละปี
แต่สิ่งที่มันต่างคือผู้คน
“คนสร้างงาน”
“คนจัดงาน”
“คนร่วมงาน”
“คนมองดูงาน”
แน่นอนว่าสิ่งที่คนแตะกลุ่มได้กลับไปมันย่อมต่างกัน

YOUTH DAY เป็นกิจกรรมเดียว
ที่ใช้เวลาเตรียมงานมากที่สุด
ใช้คนเตรียมงานมากที่สุด
ใช้เงินมากที่สุด
เป็นหนี้มากที่สุด

พี่เป็นคนหนึ่งในไม่กี่คนของเครือข่าย
ที่ไม่เคยขาดกิจกรรมนี้เลย
ทุกๆอย่างในเครือข่ายของเรามันไม่ได้ถ่ายทอดในวันงาน
แต่มันถูกถ่านต่อและส่งต่อในระหว่างที่เราทำงานร่วมกัน
มันเกิดขึ้นจากวันที่เหนื่อยล้า
มันเกิดขึ้นจากการที่เห็นน้องๆมาร่วมเหนื่อยด้วยกัน
มันเกิดขึ้นจากการที่เราได้ช่วยน้องๆแก้ไขปัญหา
และพี่ก็คอยแอบยิ้ม เมื่อเห็นน้องค่อยๆเติบโต
และเรียนรู้ที่จะเป็นพี่จากการคอยสอน คอยปรับตัวเอง คอยฝืนตัวเอง

กว่าYouth Dayจะมาถึงวันนี้ได้
พี่เชื่อว่า หลายๆคนคงสัมผัสและรับรู้ความรู้สึกเหล่านั้นด้วยตัวเอง

แต่หลายคนก็คงยังนึกไม่ออกและอาจเกิดคำถามว่า
ทำไปทำไมหนอ
ทำไมต้องทุ่มเทขนาดนั้น
ทำอะไรมากมายขนาดนั้น
ฯลฯ
.
.
.
ถ้าคุณยังไม่ใช่คน “สร้าง” มันขึ้นมา
คุณก็ไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้หรอก

จะมีสักกี่อย่างในชีวิตของเราไหม
ที่เรายอมแลกกับอะไรสักอย่างในชีวิต
แล้วรอดูผลผลิตที่มันจะเกิดขึ้น
โดยที่เราไม่เสียดายวันเวลาที่มันผ่านไปเลย
จนถึงวันนั้น
คุณคงตอบได้

เด็กเอ่ย
ยังไม่ช้าไปหรอก
รีบเอาตัวเองออกมา
เอาชีวิตและจิตใจของพวกเธอทั้งหลาย
มาหลอมรวมกันให้เป็นหนึ่งเดียว
ทำให้โลกใบนี้มันสั่นสะท้านไปด้วยพลังที่มันอยู่ในกายของเธอ
ทำให้มันรู้ว่าเธอจะไม่ยอมอยู่เฉยๆ เพื่อเฝ้ารอให้โลกใบนี้มันค่อยๆเปลี่ยน
แต่พวกเธอทั้งหลาย จะทำให้โลกเห็นว่า “มันต้องเปลี่ยนได้เพราะเธอ”

ไม่ว่าพวกเธอจะอยู่แห่งหนตำบลใดของโลกใบนี้
หากเธอคิดว่าใช่
จงเดินออกมา
มาร่วมกับเรา

“YOUTH for Next Step”

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/events/1504627413117838

วันเยาวชนแห่งชาติ

สาส์นจากประธานจัดงาน Youth Day PAUSE

Share

สวัสดีครับ

จัดงานครับ

จัดกันเองครับ

มีแต่เด็กๆครับ

ไม่มีผู้ใหญ่ครับ

หาเงินเองครับ
ลงแรงกันเองครับ
เหนื่อยยากมากครับ
แต่เป็นงานที่ภูมิใจกันมากๆครับ
มีนิทรรศการ Installation Atrs เฟี้ยวๆให้ดูครับ
สะท้อนชีวิตทุกคนแน่นอนครับ
มีเสวนาให้ลองฟังแล้วชวนคิดตามครับ
คิดพลิกกลับปรับเปลี่ยนชีวิตแน่นอนครับ
มีทำของแฮนด์เมดน่ารักๆครับ
ช่วยกันทำครับ เอาไปบริจาคครับ
เป็นกำลังใจให้น้องที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งและขาดแคลนครับ
งานทั้งงานชวนคนออกมาทำไรดีๆสนุกๆครับ
ยังไฮไลท์ของงานเซอร์ไพสแน่นอนครับ
ยิ่งมาเยอะยิ่งเซอร์ไพสใหญ่ครับ
มากันน้อยคนจัดงานแม่งเซอร์ไพสแน่ครับ
ทำงานทุกงานมางานนี้แมสสุดแล้วครับ
อดตาหลับตานอนท้องหิวไม่ได้กินไม่ได้ถ่าย
ลงทุนลงแรงมากครับ

พี่น้องเพื่อนฝูงครับ
มากันนะครับ
เอาข้าวเอาปลามาเยี่ยมกันก็ได้ครับ

20 กันยา
ตรงหลังสแควร์วัน สยามครับ
มาไม่ถูกลง bts สยามแล้วถามยามนะครับ
ถามว่างานที่ไอ้ยูยะมันเป็นประธานจัดน่ะครับ

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/events/1504627413117838

เยาวชน

ปฐมบท แห่ง Youth Day Pause หยุด…เพื่อเริ่มต้น

วันเยาวขน
Share

สวัสดีครับเยาวชน

วันเยาวชนแห่งชาติ

การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ มักเริ่มต้นมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เล็ก ๆ

หลายคนวาดฝันกันเอาไว้ว่า

“อยากให้สงครามหมดไปจากโลกนี้” “อยากเห็นประเทศสงบสุข”

“อยากให้สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษ” “อยากให้อาชญากรรมหมดสิ้นไป”

แต่เราเคยเริ่มต้นทำอะไรเพื่อให้ฝันนั้นเป็นจริงขึ้นมาไหม

เรากำลังล่องลอยอยู่ในกระแสของสังคมกันอยู่หรือเปล่า

“สละที่นั่งให้คนแก่เขาจะหาว่าเราทำดีเอาหน้า”

“เข้าไปตักเตือนคนที่ทำผิดกฎเขาจะหาว่าเราหาเรื่องเดือนร้อนใส่ตัว”

สังคมที่มองคนทำความดีว่าเป็น “พวกโลกสวย” แล้วมีใครไม่อยากอยู่โลกที่สวย ๆ บ้าง ?

 

จะดีกว่าไหมถ้าเรา “หยุด” ข้อครหาทั้งหมด

แล้ว “เริ่มต้น” ทำสิ่งใหม่สิ่งที่จะทำให้สังคมนี้มีแต่ความดีงาม

ไม่ต้องเริ่มที่ใคร ทุกอย่างล้วนเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา …

ไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรากรอกอีเมลเลย : 

เข้าไปกดลิงค์ยืนยันที่อีเมล์ด้วยนะครับ จึงจะเสร็จสมบูรณ์

วันเยาวขน

 

PAUSE PROJECT เป็นกิจกรรมที่เยาวชนจะชวนเยาวชนมา “หยุดเพื่อเริ่มต้น”

เปลี่ยนพฤติกรรมเดิมที่เคยชิน ลองเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆหวังจะให้ทั้งตนเอง หรือสังคมดีกว่าที่เคยเป็น

เป็นการสร้างกระแสสังคมจากจุดเล็กๆ เยาวชนของสังคมไทย ให้เป็นคลื่นความคิดจากเยาวชนไทยในทุกภูมิภาค

โดยการนำร่องของสถาบันการศึกษาในเครือข่ายเยาวชน YOUTH for Next Step กว่า 20 จังหวัด เริ่มตั้งแต่วันที่

1 สิงหาคม ถึง 19 กันยายน 2557 ด้วยการจัดกิจกรรม “หยุด” ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย เพื่อนสะท้อนมุมมองวัยรุ่นที่ต้องหยุด 5 ด้าน คือ

            PAUSE for Peace เยาวชนหยุดเพื่อสันติภาพ (ลดความโกรธ ความขัดแย้ง ลดความรุนแรง)

เยาวชน

            PAUSE for Us เยาวชนหยุดเพื่อคนข้างๆ (หยุดสังคมก้มหน้า)

เยาวชน

            PAUSE to Learning เยาวชนหยุดเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ (ลองทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำ ได้เรียนรู้การทำสิ่งใหม่)

เยาวชน

            PAUSE for Health เยาวชนหยุดเพื่อสุขภาพ (หยุดดูดบุหรี่ หยุดกินเหล้า หยุดกินหวาน)

 

            PAUSE to Giving เยาวชนหยุดเพื่อให้ (หยุดชีวิตเพื่อนตนเองแล้วไปทำประโยชน์ให้คนอื่น)

เยาวชน

ซึ่งกิจกรรมเยาวชนหยุดนี้จะเป็นการท้าเยาวชนจากทั่วประเทศให้มาร่วมกัน “หยุด”

ณ มหกรรมรวมพลเยาวชนทำดี “Youth Day PAUSE หยุดเพื่อเริ่มต้น”

ในวันที่ 20 กันยายน 2557 ซึ่งตรงกับวันเยาวชนแห่งชาตินั่นเอง

ไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรากรอกอีเมลเลย : 

เข้าไปกดลิงค์ยืนยันที่อีเมล์ด้วยนะครับ จึงจะเสร็จสมบูรณ์

สำหรับวัยรุ่นเยาวชนไทยคนใด ต้องการเข้าร่วมงานฟรี! คลิ๊กที่นี่

วันเยาวชนในมหาวิทยาลัย ท้าเยาวชนไทยมาเจอกัน!!

Share

วันเยาวชนแห่งชาติ เยาวชนชาวมหาลัยรวมพลังจิตอาสา

สำหรับสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้ เครือข่ายเยาวชนชมรม YOUTH for Next Step ในมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมอะไรที่ไหนบ้าง ท้าให้เพื่อนๆเยาวชนไปร่วมกัน!!!

ท้าเยาวชนชาวบูรพา

วันเยาวชน

 

 

 

ท้าเยาวชนชาวลาดกระบัง

วันเยาวชน

 

 

ท้าเยาวชนชาวธรรมศาสตร์

วันเยาวชน

 

รับคำท้ากันหน่อยนะเยาวชน