อีกขั้นของการพัฒนาเยาวชนระดับประเทศ กับรางวัลพระราชทาน กลุ่มเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

Share

กว่า 8 ปี ของการพัฒนาเยาวชน ทั้งด้าน “เก่ง ดี และมีจิตอาสา”

นับเป็นอีก 1 ความภาคภูมิใจของเรา “เครือข่ายเยาวชน Youth for Next Step” 

ได้รับรางวัล กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556  

 เยาวชนดีเด่น
 
 
ณ งานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 20 ก.ย. จัดขึ้นที่ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพ (ไทย-ญี่ปุ่น) โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเป็นประธานเปิดงาน และประทานโล่เกียรติยศแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนประจำปี 2556
เยาวชน
โดยทางเครือข่ายเยาวชนของเราได้รับรางวัลกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 
 
 เยาวชนดีเด่น
เยาวชน
เยาวชน 
 
ตัวแทนเยาวชนจากหลากหลายมหาลัย
เพราะเราไม่ได้เก่งเพียงลำพัง
“Nobody perfect but ‘TEAM’ perfect” เสมอครับ.

Comments

comments