พจนานุกรมเมตตามา(หา)สุข

Share

Metabolism

กระบวนการทางเคมีที่ช่วยให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติ
สามารถรักษาสภาวะต่าง ๆ ภายในร่างกายให้คงที่
กระบวนการเปลี่ยนแปลงอาหารและเครื่องดื่มที่รับเข้าไปให้กลายเป็นพลังงานแก่ร่างกาย
เพื่อนำไปใช้ทำสิ่งต่าง ๆ ต่อไปได้
 

เมตตาbolism

มีความหมายเทียบเคียงกับกระบวนการการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งในที่นี้หมายถึง
“ กระบวนการเปลี่ยนแปลงความเมตตาให้เกิดความสุข ”
 
โดยเป้าหมายสำคัญของงาน คือ ทุกคนได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากการมีเมตตา
เพราะพวกเราเชื่อว่า ความเมตตาเป็นสิ่งที่ดี ทุกคนมีสิ่งนี้ในตนเองและควรจะแสดงมันออกมา
และความเมตตาต่อทั้งตนเองและผู้อื่นนี้แหละที่จะทำให้ใจเราเป็นสุข เป็นใจที่ปลอดกังวล
 
ยิ่งถ้าทุกคนมีความเมตตาต่อกันและกัน จะไม่มีความหวาดระแวง มีแต่ความปรารถนาดีให้กัน
สังคมของเราจะกลายเป็นสังคมที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้นต่อไป