ประกาศรายชื่อ Project YOUTHopia : เยาวชนสร้างสังคมอุดมคติ ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อสนับสนุนเงินรางวัล

เยาวชนสร้างสังคมในอุดมคติ
Share

YOUTH for Next Step ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุง ซีซั่น 3”  ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ YOUTHopia ของเครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ YOUTH for Next Step

ในโครงการนี้ได้มีเหล่าเยาวชนสนใจส่งโครงการเข้ามาจำนวนมาก สำหรับโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนเงินรางวัล โครงการละ 2,000 บาท มีโครงการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ส่งเข้าร่วมและผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 50 โครงการ ได้แก่

 

กรุงเทพมหานคร

 – โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ : Youthopia ไอเดียลดโรคร้อน

 – โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต : Youthopia ไอเดียลดโรคร้อน

 – โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์  : Youthopia ไอเดียลดโรคร้อน

 – โรงเรียน บางปะกอกวิทยาคม : มีอะไรจะบอกครูไหม

 – โรงเรียนวัดนวลนรดิส : Youth Environment เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

 – โรงเรียนศึกษานารี : Youth Environment เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

 – โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม : ช้อนรักพิทักษ์ใจ ถุงผ้าสดใส หัวใจสีรุ้ง

 – โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา : ช้อนรักพิทักษ์ใจ ถุงผ้าสดใส หัวใจสีรุ้ง

 – โรงเรียนวัดสุทธิวราราม : ช้อนรักพิทักษ์ใจ ถุงผ้าสดใส หัวใจสีรุ้ง

 – โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน : ช้อนรักพิทักษ์ใจ ถุงผ้าสดใส หัวใจสีรุ้ง

 – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง : ปันนำ้ใจ ให้น้องผู้พิการ

 – โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)๒ : ปันนำ้ใจ ให้น้องผู้พิการ

 – โรงเรียนประชานิเวศน์ : หนังสือเพื่อผู้พิการทางสายตา

 – โรงเรียน รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน : สายรหัส วิทย์-คณิต 03

 – โรงเรียน นาหลวง กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนสะอาด ได้ด้วยสองมือเรา

จังหวัดราชบุรี

 – โรงเรียน เบญจมราชูทิศ ราชบุรี : ส่งขวด ไปอวดเพื่อน

จังหวัดนครปฐม

 – โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร : ReDSU

จังหวัดเพชรบุรี

 – โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี : ตะแกรงนี้เพื่อเธอ

จังหวัดปทุมธานี

 – โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี : โลกสวยด้วยมือเรา

 – โรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัด ปทุมธานี : ขนมดีของคนดี

 – โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม ปทุมธานี : เหนื่อยนักนักก็พักบ้าง

จังหวัดลพบุรี

 – โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี : Fanpage Sangpuen

 – โรงเรียนวินิตในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี : ช่วยหน่อยนะน้อง

 – โรงเรียนพระนารายณ์ ลพบุรี : BIG CLEANING

 – โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ลพบุรี : ขยะอาสา

 – โรงเรียน บ้านหมี่วิทยา : ไม่เอาถุงครับ

 – โรงเรียน บ้านหมี่วิทยา : ตลาดนี้เพื่อเรา

 – โรงเรียน ปิยะบุตร์ : ถุงพลาส สติ

 – โรงเรียน ปิยะบุตร์ : วิมานหอม

 – โรงเรียน บ้านชีวิทยา : สานตะกร้าช่วยโลก

จังหวัดสระบุรี

 – โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม : ถุงผ้ามหัศจรรย์ตั๊นลันลาา

 – โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” สระบุรี : ปลูกต้นไม้หน้าฝน

 – โรงเรียนแก่งคอย สระบุรี : เพชรพลอย

จังหวัดอยุธยา

 – โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย : Clear Before Sports Day

 – โรงเรียนจอมสุรางค์ฯ : Clear Before Sports Day

 – โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ : ทิ้งขยะลงถัง เพื่อปลูกฝังจิตสานึก

จังหวัดนครนายก

 – โรงเรียน นครนายกวิทยาคม : YS project

จังหวัดปราจีนบุรี

 – โรงเรียน กบินทร์วิทยา : KW IDOL TAKECARE WORLD

 – โรงเรียน มารีวิทยากบินทร์บุรี : M.V.K IDOL TAKECARE WORLD

 – โรงเรียน ปราจีนกัลยาณี : PKN IDOL TAKECARE WORLD

จังหวัดฉะเชิงเทรา

 – โรงเรียน ดัดดรุณี : โรงเรียนสวยด้วยมือเรา

 – โรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฏิ์ : โรงเรียนสะอาดด้วยมือเรา

 – โรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 : Waste Reduction Ideas.

 – โรงเรียน เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา : โรงเรียนสวยด้วยมือเรา

จังหวัดชลบุรี

 – โรงเรียน สาธิต ”พิบูลบาเพ็ญ” ม.บูรพา : Instruction Future

 – โรงเรียน ชลกันยานุกูล : Instruction Future

จังหวัดระยอง

 – โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง : ร่วมสานสัมพันธ์ไมตรีน้องพี่

 – โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง : พี่สอนน้อง

จังหวัดจันทบุรี

 – โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ : S.M. Youth Next Gen

 – โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ : ค่ายอาสา จากพี่ถึงน้อง