YOUTH for Next Step

Share

เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ

– YOUTH for Next Step –

Community of Young ChangeMakers

ชุมชนของเยาวชนนักเปลี่ยนแปลงสังคม กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หลงใหลในกิจกรรมทำดีทุกรูปแบบ

 

เพราะเราเชื่อว่า “พลังเยาวชน เปลี่ยนแปลงโลกได้!”

พวกเรากลุ่มเยาวชนตัวเล็กๆ หัวใจใหญ่

ฝันเปลี่ยนโลกทั้งใบให้ดีกว่าเดิม

 

จึงเริ่มเปลี่ยนจากจุดที่เล็กที่สุด คือ “เปลี่ยนแปลงตนเอง”

ในจุดที่สำคัญที่สุด คือ “เปลี่ยนแปลงจิตใจ”

ไปกับการพัฒนาจุดแข็ง และแก้ไขนิสัย

ควบคู่ไปกับการเยาวชน ให้เป็นคนที่โลกต้องการ

คือ คน “เก่ง ดี มีจิตอาสา”

ส่งมอบคุณค่าสู่รุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน

 

“We do create the best VOLUNTEER to CHANGE THE WORLD!”

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ (องค์กรสาธารณประโยชน์) YOUTH for Next Step

ก่อตั้งวันที่ 10 ตุลาคม 2548

เอกสารแนะนำองค์กร (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

เครือข่ายเยาวชน

หนังสือรับรององค์กรสาธารณะประโยชน์ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

facebook.com/YouthForNextStep

youtube.com/YouthTVtube

เรา เครือข่ายเยาวชนที่เรียกตัวเองว่า “Youth”

เครือข่ายเยาวชนของเราต้องการเห็นสังคมที่มีแต่ความสงบสุข จึงเริ่มพัฒนาจากกลุ่มเยาวชน เพราะเชื่อว่าการปลูกฝังสิ่งดี ๆ ควรเริ่มที่ผู้นำเยาวชนที่ต่างก็มีความเก่งอยู่ในตัว ดังนั้น เครือข่ายเยาวชนของเราจึงต้องการที่จะพัฒนาทางด้านคุณธรรม ความดีในจิตใจให้กับเหล่าเยาวชน ซึ่งจะก่อให้เกิดความสุขในใจ อันเป็นสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าสุขทั้งมวล และเมื่อผู้นำเยาวชนกลุ่มนี้ มีความเก่งและความดีอยู่ในตัวแล้ว ก็จะสามารถนำศักยภาพที่มีในตัวไปปรับเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชนคนอื่นในโรงเรียนและสังคม ของเขาได้


และด้วยความคิดเหล่านี้ พวกเราเครือข่ายเยาวชน จึงได้เริ่มจัดตั้งองค์กร รวมทั้งค่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบ Youth Camp for Next Step (YCNS) ขึ้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2548 จากการรวมตัวของอดีตกรรมการนักเรียนโรงเรียนชั้นนำในกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 คน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียน เริ่มต้นที่การ “เปลี่ยนแปลงตนเอง” ซึ่งมีเยาวชนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร มาเข้าร่วมถึง 15 โรงเรียน


ปัจจุบันเครือข่ายเยาวชนของพวกเราได้ขยายไปตามโรงเรียนในกรุงเทพมหานครแล้วมากกว่า 20 โรงเรียน และได้ขยายออกไปตามจังหวัดต่างๆ มากกว่า 22 จังหวัด 100 โรงเรียน และมีการจัดตั้งชมรมรองรับการพัฒนาทักษะชีวิตใน 7 สถาบัน (8 มหวิทยาเขต) 

เยาวชน

มีสมาชิกเครือข่ายเยาวชนกว่า 2000 ชีวิต พวกเราเครือข่ายเยาวชนดำเนินกิจกรรมต่างๆ มาแล้วเป็นเวลาหลายปี แต่ พวกเราก็ยังคงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาเยาวชนทุกคนให้เป็น คนเก่งและดี

เยาวชน

เพราะพวกเราต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างแท้จริง พวกเราเครือข่ายเยาวชนจึงไม่อาจหยุดทำในสิ่งที่พวกเราต้องการทำได้

เราเชื่อว่า “เยาวชน คือ ปัจจุบันของชาติ”

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆของเยาวชนผ่านทาง… บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาจามจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี 630 – 2 – 14103 – 5 ชื่อบัญชี “เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ”

เอกสารแนะนำองค์กร (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

หนังสือรับรององค์กรสาธารณะประโยชน์ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

ผู้ประสานงาน : นายณัฐดนัย ฐิตวัฒนพงศ์ โทร.061-6239789

Comments are closed.