เยาวชนอาสาล่า 5 หมื่นชื่อ ร้องยูเนสโก อย่าบอมบ์! โบราณสถาน Mess Aynak

Share

เมื่อเยาวชนอย่างพวกเรา ได้ยินข่าวการปกป้องพุทธสถาน เมส อาแน็ค(Mes Aynak) โบราณสถานอันเก่าแก่ ในประเทศอัฟกานิสถาน ที่กำลังจะถูกเปลี่ยนเป็นเหมืองทองแดง ในเดือนธันวานี้แล้ว

เยาวชนจิตอาสาอย่างเราจึงไม่สามารถนิ่งนอนใจอยู่ได้ ขออาสาช่วยออกล่ารายชื่อยื่นคำร้องต่อองค์การยูเนสโก 50,000 รายชื่อ เพื่อปกป้องพุทธสถานดังกล่าว

ขอขอบคุณแหล่งข่าว www.cnn.com

CNN ได้ระบุว่าโบราณสถานแห่งนี้ ตั้งอยู่ในเมือง Mess Aynak เป็นอดีตเมืองพุทธที่สง่างาม มีกำแพงใหญ่ล้อมรอบโดดเด่นไปด้วยวัดวาอารามและพระพุทธรูปนับพันองค์ ที่ได้รับการดูแลให้รอดพ้นจากขโมยและกลุ่มตาลีบัน เมือง Mess Aynak ตั้งอยู่ในตำแหน่งสำคัญ และเป็นจุดศูนย์กลางสากลสำหรับพ่อค้าและนักเดินทางจากทั่วเอเซีย

แต่…ปลายเดือนธันวาคมนี้เมือง Mess Aynak จะถูกทำลายทิ้ง วัดวาอารามทั้งหมด พระพุทธรูป รวมไปถึงของในยุคสัมฤทธิ์ทั้งหมดจะถูกทำลายลงโดยบริษัทที่รัฐบาลจีนเป็นเจ้าของที่มีชื่อว่า China Metallurgical Group Corporation หรือ (MCC) หมู่บ้าน 6 แห่งและเทือกเขาจะถูกทำลายด้วย เพื่อสร้างเหมืองทองแดงแบบเปิดขนาดใหญ่

สื่อใหญ่อย่าง MThai ไม่นิ่งดูดาย…

ขอขอบคุณแหล่งข่าว http://news.mthai.com/general-news/201288.html

ทั้งนี้ นักอนุรักษ์ระดับโลก ชื่อ Nadia Tarzi ได้เขียนจดหมายติดต่อไปยังองค์การ Unesco ร้องขอให้มีการยับยั้งการกระทำดังกล่าว แต่ Unesco มีเงื่อนไขในการยื่นคำร้องว่าจะต้องมีผู้เข้าร่วมลงชื่ออย่างน้อย 50,000 รายชื่อ เพื่อร่วมคัดค้านการก่อสร้าง

นอกจากนี้ยังมีการล่าอีก 50,000 รายชื่อ เพื่อเสนอต่อเพื่อเสนอต่อประธานาธิบดีของประเทศอัฟกานิสถาน เพื่อชะลอแผนการทำเหมืองทองแดงเช่นกัน

ชาวยูธ ขอเชิญชวนเยาวชนไทย และผู้ใหญ่ทุกท่าน ร่วมลงชื่อปกป้องโบราณสถาน Mess Aynak ได้ที่ 2 เว็บไซต์ โดยอยากให้ร่วมลงชื่อในทั้ง 2 เว็บ คือ

1. http://chn.ge/TstjEm

ปกป้องพุทธสถาน
2. http://chn.ge/Pux8Nr

ปกป้องพุทธสถาน

ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ นับถือศาสนาใด หรือเคยไปอัฟกานิสถานหรือไม่? การช่วยกันปกป้องโบราณสถานอายุ 2,000 กว่าปีของโลกไว้ เป็นสิ่งที่พวกเราต้องช่วยกัน

Comments

comments