ประกาศรายชื่อ Project YOUTHopia : เยาวชนสร้างสังคมอุดมคติ ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อสนับสนุนเงินรางวัล

เยาวชนสร้างสังคมในอุดมคติ
Share

YOUTH for Next Step ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “คิดถุ๊ง คิดถุง ซีซั่น 3”  ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ YOUTHopia ของเครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ YOUTH for Next Step

ในโครงการนี้ได้มีเหล่าเยาวชนสนใจส่งโครงการเข้ามาจำนวนมาก สำหรับโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนเงินรางวัล โครงการละ 2,000 บาท มีโครงการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ส่งเข้าร่วมและผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 50 โครงการ ได้แก่

 

กรุงเทพมหานคร

 – โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ : Youthopia ไอเดียลดโรคร้อน

 – โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต : Youthopia ไอเดียลดโรคร้อน

 – โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์  : Youthopia ไอเดียลดโรคร้อน

 – โรงเรียน บางปะกอกวิทยาคม : มีอะไรจะบอกครูไหม

 – โรงเรียนวัดนวลนรดิส : Youth Environment เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

 – โรงเรียนศึกษานารี : Youth Environment เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

 – โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม : ช้อนรักพิทักษ์ใจ ถุงผ้าสดใส หัวใจสีรุ้ง

 – โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา : ช้อนรักพิทักษ์ใจ ถุงผ้าสดใส หัวใจสีรุ้ง

 – โรงเรียนวัดสุทธิวราราม : ช้อนรักพิทักษ์ใจ ถุงผ้าสดใส หัวใจสีรุ้ง

 – โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน : ช้อนรักพิทักษ์ใจ ถุงผ้าสดใส หัวใจสีรุ้ง

 – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง : ปันนำ้ใจ ให้น้องผู้พิการ

 – โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)๒ : ปันนำ้ใจ ให้น้องผู้พิการ

 – โรงเรียนประชานิเวศน์ : หนังสือเพื่อผู้พิการทางสายตา

 – โรงเรียน รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน : สายรหัส วิทย์-คณิต 03

 – โรงเรียน นาหลวง กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนสะอาด ได้ด้วยสองมือเรา

จังหวัดราชบุรี

 – โรงเรียน เบญจมราชูทิศ ราชบุรี : ส่งขวด ไปอวดเพื่อน

จังหวัดนครปฐม

 – โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร : ReDSU

จังหวัดเพชรบุรี

 – โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี : ตะแกรงนี้เพื่อเธอ

จังหวัดปทุมธานี

 – โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี : โลกสวยด้วยมือเรา

 – โรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัด ปทุมธานี : ขนมดีของคนดี

 – โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม ปทุมธานี : เหนื่อยนักนักก็พักบ้าง

จังหวัดลพบุรี

 – โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี : Fanpage Sangpuen

 – โรงเรียนวินิตในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี : ช่วยหน่อยนะน้อง

 – โรงเรียนพระนารายณ์ ลพบุรี : BIG CLEANING

 – โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ลพบุรี : ขยะอาสา

 – โรงเรียน บ้านหมี่วิทยา : ไม่เอาถุงครับ

 – โรงเรียน บ้านหมี่วิทยา : ตลาดนี้เพื่อเรา

 – โรงเรียน ปิยะบุตร์ : ถุงพลาส สติ

 – โรงเรียน ปิยะบุตร์ : วิมานหอม

 – โรงเรียน บ้านชีวิทยา : สานตะกร้าช่วยโลก

จังหวัดสระบุรี

 – โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม : ถุงผ้ามหัศจรรย์ตั๊นลันลาา

 – โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” สระบุรี : ปลูกต้นไม้หน้าฝน

 – โรงเรียนแก่งคอย สระบุรี : เพชรพลอย

จังหวัดอยุธยา

 – โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย : Clear Before Sports Day

 – โรงเรียนจอมสุรางค์ฯ : Clear Before Sports Day

 – โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ : ทิ้งขยะลงถัง เพื่อปลูกฝังจิตสานึก

จังหวัดนครนายก

 – โรงเรียน นครนายกวิทยาคม : YS project

จังหวัดปราจีนบุรี

 – โรงเรียน กบินทร์วิทยา : KW IDOL TAKECARE WORLD

 – โรงเรียน มารีวิทยากบินทร์บุรี : M.V.K IDOL TAKECARE WORLD

 – โรงเรียน ปราจีนกัลยาณี : PKN IDOL TAKECARE WORLD

จังหวัดฉะเชิงเทรา

 – โรงเรียน ดัดดรุณี : โรงเรียนสวยด้วยมือเรา

 – โรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฏิ์ : โรงเรียนสะอาดด้วยมือเรา

 – โรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 : Waste Reduction Ideas.

 – โรงเรียน เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา : โรงเรียนสวยด้วยมือเรา

จังหวัดชลบุรี

 – โรงเรียน สาธิต ”พิบูลบาเพ็ญ” ม.บูรพา : Instruction Future

 – โรงเรียน ชลกันยานุกูล : Instruction Future

จังหวัดระยอง

 – โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง : ร่วมสานสัมพันธ์ไมตรีน้องพี่

 – โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง : พี่สอนน้อง

จังหวัดจันทบุรี

 – โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ : S.M. Youth Next Gen

 – โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ : ค่ายอาสา จากพี่ถึงน้อง

เดินหน้าสู่อาเซียน ตัวแทนประเทศไทย รับรางวัลองค์กรดีเด่น The 8th TAYO ASEAN Award

เยาวชนดีเด่น
Share

เยาวชนไทยก้าวไกลสู่ระดับอาเซียน เครือข่ายเยาวชน Youth for Next Step คว้ารางวัลองค์กรเยาวชนดีเด่น The 8 TAYO ASEAN Award ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

เยาวชนดีเด่น 

หลังจาก การขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนในกรอบอาเซียน ซึ่งปรากฏในแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนได้มีการสานต่อโครงการให้รางวัลเยาวชนต่างๆ เช่น รางวัลวันเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Day Award), รางวัลองค์การเยาวชนอาเซียนที่ประสบความสำเร็จ (Ten Accomplished Youth Organizations in ASEAN (TAYO ASEAN) เพื่อเป็นการรับรองเกียรติเยาวชนดีเด่นหรือองค์กรเยาวชนดีเด่น ที่มีส่วนสร้างเสริมความคิดและคุณค่าใหม่ๆในหมู่เยาวชนทั่วอาเซียน

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ตัวแทนองค์กรเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้ร่วมกันแสดงผลงานและเข้ารับรางวัล  The 8 TAYO ASEAN Award  ณ  Daewoo Hotel  กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยตัวแทนจากประเทศไทย คือ “เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ Youth for Next Step” องค์กรสาธารณประโยชน์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำเยาวชน ให้เป็นคนเก่งดีและ มีจิตอาสา โดยมีนายกรุชา ศรีปราโมทย์ ประธานเครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพเป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล

เยาวชนดีเด่น

เยาวชนดีเด่น
เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ Youth for Next Step (องค์กรสาธารณประโยชน์) มุ่งเน้นพัฒนาเยาวชนให้เป็น “คน เก่ง ดี มีจิตอาสา” โดยมีแนวคิดที่ว่า คนเก่งอย่างเดียวทำโลกบอบช้ำมามากพอแล้ว คนดีอย่างเดียวก็รู้ไม่เท่าทันคนชั่ว คนมีจิตอาสาอย่างเดียวทำงานด้วยใจ ไม่เพิ่มทักษะความสามารถและความดีในตัวจึงเริ่มพัฒนาจากกลุ่มเยาวชน เพราะเชื่อว่าการปลูกฝังสิ่งดี ๆ ควรเริ่มที่ผู้นำเยาวชนซึ่งต่างก็มีความเก่งอยู่ในตัวแล้วจึงต้องการที่จะพัฒนาทางด้านคุณธรรมและความดีในจิตใจให้กับเหล่าเยาวชน

เมื่อผู้นำเยาวชนกลุ่มนี้ มีความเก่งและความดีอยู่ในตัวแล้ว ก็จะสามารถนำศักยภาพที่มีในตัวไปปรับเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชนคนอื่นในโรงเรียนและสังคมได้ จึงได้เริ่มจัดตั้งองค์กร รวมทั้งค่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบ Youth Camp for Next Step (YCNS) ขึ้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2548โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร มาเข้าร่วมถึง 15 โรงเรียนปัจจุบันได้ขยายไปตามโรงเรียนในกรุงเทพมหานครแล้วมากกว่า 20 โรงเรียน และได้ขยายออกไปตามจังหวัดต่างๆ กว่า 20 จังหวัด มีสมาชิกเครือข่ายเยาวชนกว่า 700 คน โดยดำเนินกิจกรรมความดีและจิตอาสาต่างๆ มาแล้วเป็นเวลา 8ปี

เยาวชนดีเด่น

 

จับเข่าคุย องค์กรเกาหลี กับ เยาวชนไทย!!

เยาวชนจิตอาสา
Share

…ถ้ามีเวลา 3 ชม.คุณจะคุยกับใครบนโลก…

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 57 เวลาประเทศไทย 9.30น. ขณะที่เศรษฐกิจยังคงขึ้นลง การเมืองยังไม่สงบ สังคมยังมีหลายปัญหาที่รอการแก้ไข

เครือข่ายเยาวชน Youth for Next Step (YNS) ของเรา ได้รับเกียรติจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ในการต้อนรับการมาเยือนของคุณ Dongwon, Huh และคุณ Lee, Jin เลขาธิการใหญ่และผู้จัดการฝ่ายความสัมพันธ์ต่างประเทศ จาก Asia Exchange Association (AEA) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจากเกาหลี

จิตอาสา
จากด้านซ้าย 2 ท่านแรก พี่ๆ จาก สท. และ คนที่ 3 และ 4 จากทางซ้าย Dongwon, Huh และคุณ Lee, Jin

เวลาประเทศไทย 10.00 น. เราได้พูดคุยกันอย่างสนุกสนานเกี่ยวกับการทำงานเพื่อสังคมของกลุ่มเยาวชน…
YNS เกิดจากกลุ่มนิสิตนักศึกษาและศิษย์เก่าในไทย ในปี 2004 … ขณะที่ AEA จัดตั้งเป็นสมาคมโดย Professor มหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศเกาหลีเมื่อ ปี 2005

การทำงานของทั้ง 2 องค์กร ได้ดำเนินไปเพื่อพัฒนาและแก้้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น โดยใช้พลังเยาวชนเป็นตัวขับเคลื่อน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทำให้สังคมแห่งการเรียนรู้ที่จะแบ่งปันเกิดขึ้นจริง

เวลาประเทศไทย 10.30 น. น้องเอ-ชลธิดา, น้องเพชร-จตุเมธ พรีเซ็นท์ประวัติและบทบาทของ YNS ในไทยด้วยการเปิดตัวสื่อ flashmob “Harlem Shake Thailand” ณ แยกเกษตรฯ รณรงค์เลือกตั้งผู้ว่ากทม. สื่อประมวลภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
และเล่าประวัติการก่อตั้งเครือข่าย

เครือข่ายเยาวชน

โดยมี น้องจูน-ฉัฐรส, น้องคม-กรุชา, น้องเอก-เอกกี้, พี่หยา-ปั้นหยา, พี่ต้อม-ธวัชชัย และทีมงาน ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาประเทศไทย 11.00 น. คุณ Dongwon กล่าวชื่นชม YNS ด้วยการชูนิ้วโป้งมือขวา ส่งรอยยิ้มจากใจและพยักหน้า 2 ครั้ง พรางพูดเป็นภาษาเกาหลีที่ยากจะเข้าใจ แต่แปลเป็นภาษากายได้ว่า “เยี่ยมจริง จริง ๆ ๆ”

หลังจากนั้น เราได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการทำงานเป็นเครือข่าย
ช่างเป็นการสนทนาที่ยาวนาน แต่เวลาสั้นกระชับ (มีบางคนบอกไว้ว่าช่วงเวลาดีๆจะผ่านไปเร็วเสมอ)

เราคุยกันมาเรื่อยจนลืมเวลา
เวลาประเทศไทยก่อน 12.00น. เราชักภาพความประทับใจ มอบของที่ระลึก 

เยาวชนจิตอาสา
คุณ Lee ผู้ช่วยล่ามภาษาของเรา ชวนน้องๆ YNS ไปกินข้าวด้วยกัน ด้วยความหวังว่าบทสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากแดนกิมจิ จะส่งผ่านมายังเยาวชนชาวสยาม
และชาวสยามจะส่งความงามจากกิจกรรมเยาวชนสู่แดนกิมจิได้ต่ออีกสัก 1 มื้อ

เวลาประเทศไทยประมาณ 12.30 น. ตัวแทนYNS ตบเท้าก้าวขึ้นรถตู้ไปร่วมกินส้มตำ กับชาวเกาหลีทั้ง 2 ท่าน รวมทั้งพี่เจ้าหน้าที่จากกระทรวง สท. มาด้วยอีก 2 ท่าน
และแล้ววงสนทนาบนโต๊ะกับข้าว ที่ใช้ 3 ภาษา ล่าม 2 คน ได้เกิดขึ้นอีกครั้ง
เป็นการกินข้าวที่ได้ยินคำว่า “Youth(เยาวชน)” “Development(การพัฒนา)” “Forum(เวทีเสวนา)” “Social Needs(ความต้องการของสังคม)” “Home-Town Revolution(สำนักรักบ้านเกิด(แปลเอง))” ฯลฯ มากที่สุดเท่าที่เคยมีมา
ถึงแม้จะต่างภาษา…แต่ช่างรู้สึกว่าเรามี ใ จ ใกล้กันเหลือเกิน

เยาวชน จิตอาสา

มันเป็นการใช้เวลา 3 ชม. กับการคุยกับชาวต่างชาติที่คุ้มค่ามากจริงๆ 

ถ้าเวลาในชีวิตมีจำกัด คำพูดเราคงมีจำกัด ผู้คนที่เราจะได้เจอก็จำกัด
เราก็ควรจะคุยกับคนที่ มี จำ กั ด บนโลกใบนี้

…ถ้ามีเวลา 3 ชม.เราควรคุยกับคนที่สร้างคุณประโยชน์ให้โลก…

…แล้วเจอกัน ชาวเอเชีย…

Cr.พี่หยาน้อย

คำถามชวนคิด สะกิดเยาวชน #1

Share

ทุกวันนี้…

เราใช้ความคิดอย่างคุ้มค่าหรือเปล่า?

เราพูดแต่สิ่งที่มีค่าไหม?

เราใช้สังขารไปกับอะไร?

เราเสียเวลาที่มีค่าไปกับอะไรบ้างใน 1 วัน

 

เมื่อเหล่าผู้นำเยาวชนรวมตัว! “Youth Camp 2014”

ค่ายเยาวชน
Share

ตั้งแต่จำความได้โลกบอกให้เยาวชนเรียนรู้ ด้วยการเดินตามรอยเท้าคนรุ่นก่อน

โลกบอกให้เรา เข้าเรียน เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์

แต่โลกไม่เคยบอกว่า “เราทำอะไรได้”

เราอยากบอกให้โลกรู้ว่า เราทำได้มากกว่าที่โลกบอกและอยากให้เราเป็น

ในวันนี้สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นกำลังจะเปลี่ยนไป

เพราะวันนี้ “เยาวชน” อย่างเราจะรวมตัวกันและบอกให้โลกรู้ว่า พวกเราทำอะไรได้

คิดเห็นกันอย่างไรบ้างฮะ สำหรับคำกล่าวนี้ และอีกไม่นานฮะ ที่จะได้เห็นกันว่าเหล่าผู้นำเยาวชนจากหลากหลายโรงเรียนจะได้มาพร้อมหน้ากัน ณ … ค่ายเยาวชน

ค่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบ “เก่ง ดี มีจิตอาสา” Youth Camp for Next Step 2014

…ค่ายเยาวชนที่ไม่ต้องการคนที่โดดเด่น ค่ายเยาวชนที่ไม่ต้องการให้ใครเป็นวีรบุรุษ  ค่ายนี้ไม่ต้องการให้ใครเอาชนะใคร  แต่ค่ายเยาวชนนี้จะจุดประกายความฝันของเยาวชนที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้อย่างสร้างสรรค์ โดยเริ่มจากการพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ภายใน  ซึ่งไม่ใช่แค่ เก่ง แต่ต้อง ดี และมี จิตอาสา ด้วย!!…

ส่วนค่ายนี้คือค่ายอะไร จัดไปทำไม ได้เคยเล่าให้ฟังไว้แล้วที่ ล้วงลับตับแตก!!! YOUTH Camp For Next Step?

โดยในปี 2014 นี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 แล้ว และจะมีทั้งหมด 3 ค่ายด้วยกัน คือ… 

วันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 2557 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต สำหรับน้อง ๆ พื้นที่กรุงเทพมหานคร และภาคกลาง

วันที่ 7 – 11 พฤษภาคม 2557 ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สำหรับน้อง ๆ พื้นที่ปริมณฑล และภาคตะวันตก

วันที่ 10 -14 พฤษภาคม 2557 ที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำหรับน้อง ๆ พื้นที่ภาคตะวันออก

และๆๆๆ ประธานค่ายปีนี้ เป็นใครกันบ้าง มารู้จักกันครับ 🙂

พื้นที่กรุงเทพมหานครและภาคกลาง “พี่โอม” หนุ่มเกษตรศาสตร์  

พื้นที่ภาคปริมณฑลและภาคตะวันตก “พี่เม่น” นายครสวรรค์ จิระวัฒนโสภณ  หนุ่มราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

พื้นที่ภาคตะวันออกและภาคบูรพา “พี่ฟ้า” สาวถาปัด จาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ซึ่งพี่ประธานค่าย 3 คนนี้จะนำทีมพี่ๆจากจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ เกษตร ลาดกระบัง มหิดล บูรพา ศิลปากร ม.เกษตรวิทยาเขตกำแพงแสน บางมด ม.หัวเฉียว ม.กรุงเทพ และอีกมากมายเสริมทัพต้อนรับน้องๆ พร้อมทีมวิทยากรคุณภาพ สำหรับค่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบนี้แน่นอน

 

ส่วนกิจกรรมในค่าย บอกได้เลยว่าเด็ด! 

yc 2014 act

แล้วเจอกันเยาวชน…

 

P’Bonus 

ทำไมต้องชื่อ “ค่ายเยาวชนปฏิวัติจิตอาสาพัฒนาชนบท” !?

Share

“สวดมนต์ นั่งสมาธิ และมีนิทานหรือเรื่องเล่าให้ข้อคิดดีดี…” ถ้าจะบอกว่านี่คือ ค่ายปฏิบัติธรรมก็คงไม่แปลกแต่สิ่งเหล่านี้มีใน “ค่ายอาสา” ของเครือข่ายเยาวชน YOUTH for Next Step !!?

ค่ายอาสา หลายคนคงเคยได้ยินคำนี้ แต่จะมีสักกี่คนที่ได้ลองไปสัมผัส… หลายคนอยากสัมผัส… แต่ก็ไม่กล้า ด้วยเหตุที่ว่า

“มันจะเหมาะกับเรารึเปล่า… เคยได้ยินว่าต้องดื่มเหล้านะ… ตกดึกต้องตั้งวงเล่นไพ่รึเปล่า…?!?”

ใช่ครับ เราก็ไม่อาจบอกได้ว่าค่ายอาสาที่ไหนเป็นอย่างไร แต่จะดีกว่าไหม ถ้ามีค่ายอาสาที่ไปได้อย่างไม่ต้องกังวลเรื่องราวต่างๆเหล่านั้น…

มีสิ… ก็ค่ายอาสา “YOUTH อาสา” ไงล่ะ!

ด้วยแนวคิดที่ว่า จิตอาสาต้องมาจากใจที่บริสุทธิ์… เพราะการทำจิตอาสาในแบบฉบับ YOUTH ต้องได้ทั้งพัฒนาสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาจิตใจไปควบคู่กัน…

ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดเป็นชื่อค่ายที่ว่า “ค่ายเยาวชนปฏิวัติจิตอาสาพัฒนาชนบท”

เพราะไม่ว่าค่ายอาสาในอดีตที่ผ่านมา จะเป็นเช่นไร เราขอปฏิวัติให้ ค่ายอาสายุคใหม่ เกิดจากใจที่บริสุทธิ์…

โดยเสริมเพิ่มกิจกรรมดีๆมีประโยชน์ที่ได้เล่าให้ฟังในตอนต้นเข้าไป นอกจากนี้ยังมี hilight คือการทำบุญตักบาตรตอนเช้า ในวันที่ 4 ของค่ายอีกด้วย!!

มีการฟังเทศน์ ในหัวข้อเรื่องต่างๆ เช่น

 • ทำไมต้องทำจิตอาสา
 • จิตอาสาพัฒนาความเป็นผู้นำ
 • การเป็นต้นแบบที่ดี

ว่ากันด้วยค่ายนี้เป็นการรวมตัวกันของเหล่าเยาวชนไทย หัวใจอาสา เยาวชนนิสิตนักศึกษาจากมหาลัยต่างๆหลากหลายสถาบัน อาทิ…

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ฯลฯ

นอกจากพี่รุ่นโตระดับอุดมศึกษาแล้ว ยังมีชาวค่ายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมจากทั่วประเทศ 22 จังหวัด รวมถึงกรุงเทพและปริมณฑล

ซึ่งภายในค่ายอาสาของเราก็มีการ สร้าง พัฒนา ชุมชนต่างๆ ตามแบบฉบับค่ายอาสาทั่วๆไป…

ค่ายอาสานี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่จะหล่อหลอมความเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวค่าย มีการส่งต่ออุดมการณ์ความเป็นจิตอาสา โดยการถ่ายถอดจากรุ่นพี่ไปสู่รุ่นน้อง

สามารถนำสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ่ายถอดต่อไป ให้เยาวชน ให้สังคม… ได้รู้จักกับความเป็นจิตอาสาที่บริสุทธิ์ สู่การพัฒนาชนบทอย่างแท้จริง…

 

เปิดตัวเข็มกลัด YOUTH ณ “YOUTH Day โชว์ของ”

Share

เรียกได้ว่าเป็นงานวันเยาวชนที่มีแต่ของ special จริงๆ เริ่มตั้งแต่เสื้อยืดสุดเท่ห์ “YOUTH Day โชว์ของ“?มาจนรอบนี้กับเข็มกลัดสุดเจ๋งอย่างเป็นทางการของชาว YOUTH เปิดตัวครั้งแรกในงาน “YOUTH Day โชว์ของ“?เลยนะวัยรุ่น…

วันเยาวชน

มาจับจองเป็นเจ้าของได้ในงาน ?YOUTH Day โชว์ของ? ณ ลาน Hardrock Cafe’ Siam ตั้งแต่เวลา 13:00 น.

งานนี้ช้าหมด อดนะเธอว์!!!

เยาวชน

ภารกิจ “โชว์ของ” ครั้งนี้ไม่ธรรมดา!!

วันเยาวช
Share

จากที่ได้สัญญาเอาไว้เมื่อคราก่อน ในเรื่องของภารกิจวันเยาวชน ที่เราจะรวมพลังกันทั้งเครือข่ายฯ มา ?โชว์ของดี? กัน ในวันที่ 8 กันยายน 2555 ณ ลาน Hard Rock Siam

mission ของเราก็คือ

“ภารกิจ2555 : ทำของ 2,000 ชิ้น ด้วยคน 500 คน ในเวลา 55 นาที”

เป็นการระดมเยาวชน 500 คน มาร่วมกันทำสมุดทำมือ 1,500 เล่ม และคัดแยกเสื้อจากการบริจาค 500 ตัว มอบให้กับมูลนิธิภายในเวลา 55 นาที เพื่อให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจและเป็นการแสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาที่เหล่าเยาวชนรวมตัวกันทำความดีให้กับสังคม

วันเยาวชน

ซึ่งแนวคิดจุดเริ่มต้นเกิดจากปี 2555 ปีแห่งความสุข ^^ และเมื่อถึงวันนั้นสังคมจะได้เห็นพลังของการให้ของเหล่าเยาวชน ว่าสามารถทำดีได้โดยไม่ต้องอายใครอีกต่อไปครับ… ติดตามความมันได้ที่ https://www.facebook.com/YouthForNextStep