คำถามชวนคิด สะกิดเยาวชน #1

Share

ทุกวันนี้…

เราใช้ความคิดอย่างคุ้มค่าหรือเปล่า?

เราพูดแต่สิ่งที่มีค่าไหม?

เราใช้สังขารไปกับอะไร?

เราเสียเวลาที่มีค่าไปกับอะไรบ้างใน 1 วัน

 

Comments

comments